Βοηθητικά Μπράτσα Ξεμονταριστή PT 250 TL

Βοηθητικά Μπράτσα Ξεμονταριστή PT 250 TL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βοηθητικό μπράτσο ανύψωσης/ πίεσης ελαστικών για ξεμοντάρισμα ζαντών(δίπλωμα ευρεσιτεχνίας SICE). Για την διευκόλυνση της εργασίας του χειριστή, ιδιαίτερα σε “δύσκολα” ελαστικά χαμηλού προφίλ και run flat ελαστικά. Συστήνεται για το S45 TL και S45 TL GP.